2018 茨城烟花大会

A Midsummer Night’s Dream!

盛夏夜梦!

仲夏夢幻夜

한여름 밤의 꿈!

ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความฝันท่ามกลางฤดูร้อน

Giấc mơ đêm giữa mùa hè

Lots of cities and towns in Ibaraki hold fireworks displays during the summer. You can see spectacular shakudama fireworks light up the night sky and star mine fireworks go off in rapid succession! Why do Japanese people love to see them so much? The answer is their momentary transient beauty means a uniquely precious encounter in Japanese culture. Also, in early October a large-scale fireworks competition is annually held in Tsuchiura. With your family and friends, please enjoy watching these fireworks light up the night sky.

在茨城县各地举办夏季烟花大会。 有在夜空绽放的大烟花尺玉烟花和在水边光彩夺目的连放烟花。 观赏瞬间美丽的烟花绽放于夜空的一年一次的祭典,机不可失。 此外、在10月初还有大规模的土浦全国烟花竞技大会。 携家带眷与亲朋好友来观赏哟!

茨城縣各地的煙火大會即將陸續展開。 空中綻放的盛大花火點綴夏日的夜空絢爛精彩。 曇花一現的美麗,帶來一季永恆的回憶。 10月初,則會舉辦土浦全國花火競賽大會, 千萬不要錯過,這一年一次的煙火盛會。

“이바라키 현에서는 각지에서 여름의 불꽃 놀이 대회가 개최 됩니다.
밤하늘에 커다란 원을 꽃피우는 갖가지 불꽃, 물위를 수놓은 스타 마인.
순간의 아름다움을 추구하는 불꽃을 감상하는 것은 一期一会(일기일회:두번다시 없는 딱 한번의 기회)정신에 통하는 것입니다.
또 10월 초에는 대규모 쓰치우라 전국 불꽃 경기 대회가 있습니다.
꼭 한번 가족 친지와 함께 외출해 보시기 바랍니다. “

เทศกาลดอกไม้ไฟจะถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอิบารากิ พลุดอกไม้ไฟลูกยาวจะกลายเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่แบ่งบานในยามค่ำคืนและดอกไม้ไฟเป็นชุดที่คอยแต่งแต้มสีสันให้กับสายน้ำ ชื่นชมความงดงามของดอกไม้ไฟที่น่าค้นหา เปรียบดังสิ่งที่สัมผัสได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต อีกทั้งจะมีการประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระในต้นเดือนตุลาคม เชิญมาร่วมชมกันได้ทั้งครอบครัวหรือกับกลุ่มเพื่อน

Vào hè, khắp các nơi trong tỉnh Ibaraki đều tổ chức bắn pháo hoa.
Trên bầu trời đêm có rất nhiều bông pháo hoa nở ra thành những vòng tròn lớn ,chiếu ánh sáng rực rọi xuống mặt nước hồ thật tuyệt vời.
Xin mời các bạn nhất định ghé đến Ibaraki- Một địa điểm không xa Tokyo để thưởng thức mùa hè Nhật Bản nhé.
Ngoài ra, vào đầu tháng 10 tại Tsuchiura sẽ có Lễ hội thi đấu bắn pháo hoa với qui mô lớn trên toàn quốc .Xin mời các bạn hãy đến tham dự cùng với người thân và gia đình.

※Please bring a flashlight with you for your safety in case of an earthquake and other natural disasters. ※Using flying devices such as drones is prohibited.

※对应地震等自然灾害的发生,请带手电筒参加活动。
※禁止使用小型无人驾驶飞机。

※請攜帶手電筒,以防地震等緊急天災。
※不可使用空拍機。

※지진등, 자연재해 대응을 위해 회중전등을 지참해 주십시오.
※소형 무인 비행기(드론 등)의 사용은 금지되어 있습니다.

※กรุณาพกไฟฉายมาด้วย เพื่อใช้ในยามเกิดแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติ
※ไม่อนุญาติให้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)”

※ Xin vui lòng mang theo đèn pin để đề phòng lỡ có động đất hoặc thiên tai xảy ra.
※ Việc sử dụng các phương tiện nhỏ, trên không ,không người lái (như máy bay không người lái…) đều bị cấm.

Oarai Seaside Fireworks Display (Oarai)

大洗海上烟花大会(大洗町)

大洗海上煙火大會

오아라이 해상 불꽃 놀이(오아라이 마치)

เทศกาลดอกไม้ไฟโออาไรไคโจ (ต.โออาไร)

Lễ hội bắn pháo hoa trên bờ biển Oarai ( Thị trấn Oarai)

大洗海上花火大会

July 28th

7月28日

7月28日

7월28일

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม

Ngày 28 tháng 7

20:00~21:00

20:00~21:00

20:00~21:00

20:00~21:00

20:00 – 21:00

20h00~21h00

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม20:00~21:00

Oarai Sun Beach

大洗阳光海滩

大洗陽光沙灘

오아라이 썬 비치

Oarai Sun Beach

Bãi biển Oarai

Number of shots (approximately)3,000

烟花数量约3,000发

煙火發數約3000發

약 3,000발

จำนวนพลุประมาณ 3,000 นัด

3000 phát

Oarai Town Office Commerce & Tourism Division :029-267-5111

大洗町商工观光课:029-267-5111

大洗町商工觀光課:029-267-5111

오아라이 마치 상공 관광과:029-267-5111

ฝ่ายการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตำบลโออาไร

Phòng Du lịch Công nghiệp và Thương mại Oarai : 029-267-5111

Ajigaura Beach Fireworks Display (Hitachinaka)

阿字浦海岸烟花大会(常陆那珂市)

阿字浦海岸煙火大會(常陸那珂市)

아지가우라 해안 불꽃 놀이(히타치나카시)

เทศกาลดอกไม้ไฟชายหาดอาจิกาวุระ (อ.ฮิตาจินาคะ)

Lễ hội bắn pháo hoa tại bờ biển Ajigaura ( Tp Hitachinaka)

阿字ヶ浦海岸花火大会

July 29th

7月29日

7月29日

7월29일

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม

Ngày 29 tháng 7

19::00~20:20

19::00~20:20

19::00~20:20

19::00~20:20

19:00 – 20:20

19h00~20h20

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม19::00~20:30

Ajigaura Beach

阿字浦海岸

阿字浦海岸

아지가우라 해안

ชายหาดอาจิกาวุระ

Bờ biển Ajigaura

Number of shots (approximately)2,500

烟花数量约2,500发

煙火發數約2500發

약 2,500발

จำนวนพลุประมาณ 2,500 นัด

2500 phát

Fireworks Display Office :029-265-7113

实行委员会:029-265-7113

執行委員會:029-265-7113

실행위원회: 029-265-7113

คณะกรรมการ : 029-265-7113

Ban chấp hành: 029-265-7113

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Hitachi Port Festival (Hitachi)

日立港节(日立市)

日立港祭(日立市)

히타치항 축제(히타치시)

ฮิตาจิโคมัตสึริ (อ.ฮิตาจิ)

Lễ hội ngay bến cảng Hitachi (Tp Hitachi)

日立港まつり

July 29th

7月29日

7月29日

7월29일

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม

Ngày 29 tháng 7

19:30~20:15

19:30~20:15

19:30~20:15

19:30~20:15

19:30 – 20:15

19h30~20h15

Around Hitachi Port

日立港区内

日立港區内

히타치항 구내

ภายในท่าเรือฮิตาจิ

Xung quanh khu vực bến cảng Hitachi

Number of shots (approximately)2,000

烟花数量约2,000发

煙火發數約2000發

약 2,000발

จำนวนพลุประมาณ 2,000 นัด

2000 phát

Festival Office :0294-53-5330

实行委员会:0294-53-5330

執行委員會:0294-53-5330

실행 위원회:0294-53-5330

คณะกรรมการ : 0294-53-5330

Ban chấp hành: 0294-53-5330

Mito Komon Festival Fireworks Display

水户黄门节烟花大会(水户市)

水戶黃門祭煙火大會(水戸市)

미토코몬 축제 불꽃 놀이(미토시)

เทศกาลดอกไม้ไฟมิโตะโคมง (อ.มิโตะ)

Bắn pháo hoa trong lễ hội Komon Mito (Tp Mito)

水戸黄門まつり花火大会

August 3rd

8月3日

8月3日

8월3일

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม

Ngày 3 tháng 8

19:30~20:30

19:30~20:30

19:30~20:30

19:30~20:30

19:30 – 20:30

19h30~20h30

Lake Senba

千波湖

千波湖

센바 호수

ทะเลสาปเซนบาโกะ

Hồ Senba

Number of shots (approximately)4,500

烟花数量约4,500发

煙火發數約4500發

약 4,500발

4500 phát

จำนวนพลุประมาณ 4,500 นัด

Mito Tourism & Convention Association

水户观光会展协会:029-224-0441

水戶觀光會展協會:029-224-0441

미토 관광 컨벤션 협회:029-224-0441

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวมิโตะ : 029-224-0441

Hiệp hội hữu nghị Du lịch Mito: 029-224-0441

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Kokaigawa River Fireworks Display

小贝川烟花大会 (筑西)

小貝川煙火大會(筑西市)

고카이 가와 불꽃놀이

เทศกาลดอกไม้ไฟแม่น้ำโคไคกาวะ

Lễ hội bắn pháo hoa tại Kokaigawa

小貝川花火大会

August 4th

8月4日

8月4日

8월4일

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม

Ngày 4 tháng 8

19:00~21:00

19:00~21:00

19:00~21:00

19:00~21’00

19:00 – 21:00

19h00~21h00

Kokaigawa River, Narita Bridge 300-meter-below

小贝川河畔 成田桥下流300m

小貝川河畔・成田橋下流300m

고카이 강 강변 나리타교 하류 300m

ริมฝั่งแม่น้ำโคไคกาวะ ปลายน้ำสะพานนาริตะ 300 ม.

Ven sông Kokaigawa, 300m hạ lưu sông Narita

Number of shots (approximately)2,000

烟花数量约2,000发

煙火發數約2000發

약 2,000발

จำนวนพลุประมาณ 2,000 นัด

2000 phát

Fireworks Committee

小贝川烟花大会

小貝川花火之会

고카이 가와 불꽃 놀이 회

โคไคกาวะฮานาบิโนะไค

Hội pháo hoa Kokaigawa

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Shimotsuma Festival, Shimotsuma Sunanuma Fireworks Display (Shimotsuma)

下妻节下妻砂沼烟花大会(下妻市)

下妻祭下妻砂沼煙火大會(下妻市)

시모쓰마 축제 시모쓰마 사누마의 불꽃 놀이(시모쓰마시)

ชิโมะทสึมะมัตสึริ เทศกาลดอกไม้ไฟชิโมะทสึมะซะนุมะ (อ.ชิโมะทสึมะ)

Lễ hội bắn pháo hoa tại Shimotsuma Sunanuma (Tp Shimotsuma)

妻まつり-しもつま砂沼の花火大会

August 4th

8月4日

8月4日

8월4일

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม

Ngày 4 tháng 8

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30 – 21:00

19h30~21h00

Lake Sunanuma

砂沼湖上

砂沼湖上

사누마 호수 위

ทะเลสาบซะนุมะ

Hồ Sunanuma

Number of shots (approximately)3,000

烟花数量约3,000发

煙火發數約3000發

약 3,000발

จำนวนพลุประมาณ 3,000 นัด

3000 phát

Shimotsuma Association of Commerce and Industry :0296-43-3412

下妻市商工会:0296-43-3412

下妻市商工会:0296-43-3412

시모쓰마시 상공회:0296-43-3412

ศูนย์การค้าอำเภอชิโมะทสึมะ : 0296-43-3412

Hiệp hội thương mại và công nghiệp thành phố Shimotsuma: 0296-43-3412

Koga Fireworks Display (Koga)

古河烟花大会(古河市)

古河煙火大会(古河市)

고가 불꽃 놀이

เทศกาลดอกไม้ไฟโคกะ (อ.โคกะ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Koga (Tp Koga)

古河花火大会

August 4th

8月4日

8月4日

8월4일

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม

Ngày 4 tháng 8

19:20~20:30

19:20~20:30

19:20~20:30

19:20~20:30

19:20 – 20:30

19h20~20h30

Koga Golf Links (near Watarase River)

古河高尔夫球场(渡良濑川河川)

古河GOLF LYNX(渡良瀬川河川)

고가 골프 링크스(와타라세가와 하천)

Koga Golf Links (แม่น้ำวาทาราเซะกาวะ)

Khu vực đánh gôn Koga ( Gần sông Watarase)

Number of shots (approximately)20,000

烟花数量20,000发

煙火發數約20000發

20,000발

จำนวนพลุประมาณ 20,000นัด

20.000 phát

Koga City Office Tourism Division (Fireworks Office) :0280-22-5111

古河市观光物产课(实行委员会):0280-22-5111

古河市觀光物産課(執行委員會):0280-22-5111

고가시 관광 물산과(실행 위원회):0280-22-5111

ฝ่ายการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภอโคกะ (คณะกรรมการ) : 0280-22-5111

Phòng quảng bá các sản phẩm du lịch Koga (Ban chấp hành): 0280-22-5111

Sunset Festa In Tennozaki (Namegata)

Sunset Festa IN 天王崎(行方市)

落日嘉年華 IN 天王崎(行方市)

선셋 페스타IN 텐노자키(나메카타시)

Sunset Festa IN Ten-nozaki (อ.นาเมกาตะ)

Lễ hội Sunset Festa ở Tennozaki (Tp Namegata)

サンセットフェスタ-IN-天王崎

August 11th

8月11日

8月11日

8월11일

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม

Ngày 11 tháng 8

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30 – 21:00

19h30~21h00

Tennozaki Park

天王崎公园

天王崎公園

텐노자키 공원

สวนเทนโนซาคิ

Công viên Tennozaki

7,000

约7,000发

約˙7,000發

약 7,000발

ประมาณ 7,000 นัด

7000 phát

Namegata Association of Commerce and Industry :0299-55-1221

行方市观光协会:0299-55-1221

行方市觀光協會:0299-55-1221

나메카타시 상공회:0299-55-1221)

สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอนาเมกาตะ : 0299-55-1221

Hiệp hội du lịch thành phố Namegata :0299-55-1221

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Kawashima District Fireworks Festival (Chikusei)

川岛地区烟花大会(筑西市)

川島地區煙火大會(筑西市)

카와시마지구 불꽃 놀이(치쿠세이시)

เทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ (อ.จิคุเซ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở khu vực Kawashima ( Tp Chikusei)

川島地区花火大会

August 5th

8月5日

8月5日

8월5일

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม

Ngày 5 tháng 8

19:20~21:30

19:20~21:30

19:20~21:30

19:20~21’30

19:20 – 21:30

19h20~21h30

Kinugawa River, southside of Kawashima Bridge

鬼怒川河川敷川嶋桥南侧

鬼怒川河川敷川嶋橋南側

키누가와 하천 가 카와시마교 남쪽

บริเวณแม่น้ำคินุกาวะ ทางด้านทิศใต้สะพานคาวะจิมะ

Lòng sông Kinugawa, phía Nam cầu Kawashima

Number of shots (approximately)2,000

烟花数量约2,000发

煙火發數約2000發

약 2,000발

จำนวนพลุประมาณ 2,000 นัด

2000 phát

Fireworks Office : 0296-20-2283

川岛地区烟花大会实行委员会: 0296-20-2283

川島地區煙火大會執行委員會: 0296-20-2283

카와시마지구 불꽃 놀이 실행 위원회: 0296-20-2283

คณะกรรมการบริหารเทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ : 0296-20-2283

Ủy ban chấp hành tổ chức bắn pháo hoa Kawashima: 0296-20-2283

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Joso Kinugawa River Fireworks Festival (Joso)

常总鬼怒川烟花大会(常总市)

常總鬼怒川煙火大會(常總市)

조소 키누가와 불꽃 놀이(조소시)

เทศกาลดอกไม้ไฟโจโซคินุคาวะ (อ.โจโซ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Joso Kinugawa (Tp Joso)

常総きぬ川花火大会

August 11th

8月11日

8月11日

8월11일

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม

Ngày 11 tháng 8

18:45~20:40

18:45~20:40

18:45~20:40

18:45~20:40

18:45 – 20:40

18h45~20h40

Hashimoto Sports Park (riverside of Kinugawa River)

桥本运动公园(鬼怒川河畔)

橋本運動公園(鬼怒川河畔)

하시모토 운동 공원(키누강 강변)

สวนฮาจิโมโตะอุนโดโคเอน (ริ่มฝั่งแม่น้ำคินุกาวะ)

Công viên vận động Hashimoto ( Lòng sông Kinugawa)

Number of shots (approximately)10,000

烟花数量约10,000发

煙火發數約10000發

약 10,000 발

จำนวนพลุประมาณ 10,000 นัด

10.000 phát

Joso Kinugawa Fireworks Office : 0297-22-2121

常总鬼怒川烟花大会实行委员会事务局: 0297-22-2121

常總鬼怒川煙火大會執行委員會事務局: 0297-22-2121

조소 키누가와 불꽃 놀이 대회 실행 위원회 사무국: 0297-22-2121

สำนักงานคณะกรรมการบริหารเทศกาลดอกไม้ไฟโจโซคินุคาวะ : 0297-22-2121

Văn phòng ủy ban- Ban điều hành lễ hội pháo hoa Joso Kinugawa : 0297-22-2121

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Toride Tone River Fireworks Display (Toride)

取手利根川烟花大会(取手市)

取手利根川大煙火(取手市)

토리데 토네가와 불꽃 놀이(토리데시)

เทศกาลดอกไม้ไฟโทริเดะโทเนะกาวะ (อ.โทริเดะ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Toride, sông Tone (Tp Toride)

とりで利根川大花火

August 11th

8月11日

8月11日

8월11일

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม

Ngày 11 tháng 8

19:20~20:30

19:20~20:30

19:20~20:30

19:20~20:30

19:20 – 20:30

19h20~20h30

Toride Ryokuchi Sports Park

取手绿地运动公园

取手綠地運動公園

토리데 녹지 운동 공원

โทริเดะเรียคุจิอุนโดโคโอน

Công viên vận động ngàn cây xanh Toride

Number of shots (approximately)7,000

烟花数量约7,000发

煙火發數約7000發

약 7,000 발

จำนวนพลุประมาณ 7,000 นัด

7000 phát

Toride Toursim Association : 0297-74-2141

取手市观光协会: 0297-74-2141

取手市觀光協會: 0297-74-2141

토리데시 관광협회: 0297-74-2141

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทริเดะ : 0297-74-2141

Hiệp hội du lịch Toride : 0297-74-2141

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Daigo Fireworks & Floating Lanterns (Daigo)

大子町烟花大会与放灯笼(大子町)

大子町煙火大會及放水燈(大子町)

다아고마치 불꽃 놀이와 등롱 띄우기(다이고마치)

เทศกาลดอกไม้ไฟไดโกะมาจิ และลอยโคมไฟ (ต.ไดโกะ)

Bắn pháo hoa tại thị trấn Daigo và thả đèn lồng ( Thị trấn Daigo )

大子町花火大会と灯籠流し

August 14th

8月14日

8月14日

8월14일

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม

Ngày 14 tháng 8

19:30~20:50

19:30~20:50

19:30~20:50

19:30~20:50

19:30 – 20:50

19h30 ~ 20h 50

a meeting point of the Kujigawa River and the Oshikawa River

久慈川・押川合流地点

久慈川・押川集流地點

구지강, 오시강의 합류지점

จุดที่แม่น้ำคุจิกาวะและแม่น้ำโอชิคาวะมาบรรจบกัน

Sông Kuji – Hợp lưu với sông Oshikawa

Number of shots (approximately)3,300

烟花数量约3,300发

煙火發數約3300發

약 3,300발

จำนวนพลุประมาณ 3,300 นัด

3300 phát

Daigo Tourism Association :0295-72-0285

大子町观光协会:0295-72-0285

大子町觀光協會:0295-72-0285

다이고마치 관광협회:0295-72-0285

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลไดโกะ

Hiệp hội Du lịch thị trấn Daigo: 0295-72-0285

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Ushiku Daibutsu Mantoe Fireworks Display (Ushiku)

牛久大佛「万灯会」烟花(牛久市)

牛久大佛「萬燈會」煙火(牛久市)

우시쿠 대불「만등회」불꽃 놀이(우시쿠시)

อุชิคุไดบุทสึ “มันโทเอ” ฮานาบิ (อ.อุชิคุ)

Lễ hội đèn lồng “Mandoe” và bắn pháo hoa ở tượng Phật Ushiku ( Tp Ushiku )

牛久大仏「万燈会」花火

August 15th

8月15日

8月15日

8월 15일(월)

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม

Ngày 15 tháng 8

19:00~ &  major fireworks are set off around 21:00

19:00~ & 主要在21:00左右

19:00~&煙火大會21:00左右

19::00~ & 21:00경

เริ่มตั้งแต่ 19:00 & โชว์ใหญ่เริ่ม 21:00

Bắt đầu 19h 00 ~ & trình diễn pháo hoa vào khoảng 21h00

in the precinct

牛久大佛园内

牛久大佛園内

우시쿠 대불 원내

ภายในบริเวณอุชิคุไดบุทสึ

Trong khuôn viên tượng Phật Ushiku

Number of shots (approximately)1,200

烟花数量约1,200发

煙火發數約1200發

약 1,200발

จำนวนพลุประมาณ 1,200 นัด

1200 phát

Ushikudaibutsu Office : 029-889-2931

牛久大佛管理事务所: TEL: 029-889-2931

牛久大佛管理事務所: TEL: 029-889-2931

우시쿠 대불 관리 사무소: TEL: 029-889-2931

สำนักงานการจัดการอุชิคุไดบุทสึ : TEL: 029-889-2931

Văn phòng quản lý Ushiku: TEL: 029-889-2931

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Suigo-Itako Fireworks Festival (Itako)

水乡潮来烟花大会(潮来市)

水郷潮来煙火大會(潮来市)

수이코 이타코 불꽃 놀이(이타코시)

เทศกาลดอกไม้ไฟซุยโกอิตาโกะ (อ.อิตาโกะ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Suigo Itako (Tp Itako)

水郷潮来花火大会

August 18th

8月18日

8月18日

8월18일

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม

Ngày 18 tháng 8

19:30~20:30

19:30~20:30

19:30~20:30

19:30~20:30

19:30 – 20:30

19:30~20:30

a special venue in front of Suigo Hokusai Park

水乡北斎公园前北利根川特设会场

水郷北斎公園前北利根川特製會場

수이코 호쿠사이 공원앞 도네강 특설회장

ด้านหน้าสวนซุยโกโฮคุเซ ลานพิเศษแม่น้ำโทเนะกาวะ

Địa điểm là hội trường đặc biệt của Sông Kita-Tone trước Công viên Suigo Hokusai

Number of shots (approximately)3,500

烟花数量约3,500发

煙火發數約3500發

약 3,500발

จำนวนพลุประมาณ 3,500 นัด

3500 phát

Itako City Office : 0299-63-1111

潮来市观光商工课: 0299-63-1111

潮来市觀光商工課: 0299-63-1111

이타코시 관광 상공과: 0299-63-1111

ฝ่ายการท่องเที่ยวและการค้าอำเภออิตาโกะ : 0299-63-1111

Phòng Thương mại và Công nghiệp Du lịch thành phố Itako: 0299-63-1111

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

2018 Inashiki Summer Festival Fireworks Display (Inashiki)

2018稻敷夏祭烟花大会(稲敷市)

2018稻敷夏祭煙火大會(稻敷市)

2018 이나시키 여름 축제 불꽃 놀이(이나시키시)

อินาชินัตสึมัตสึริ 2018 (อ.อินาชิ)

Lễ hội bắn pháo hoa mùa hè 2018 ở Inashiki ( Thành phố Inashiki)

いなしき夏まつり花火大会

August 25th

8月25日

8月25日

8월25일

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม

Ngày 25 tháng 8

19:00~20:30

19:00~20:30

19:00~20:30

19:00~20:30

19:00 – 20:30

19h00~20h30

Edosaki Sports Park

江户崎综合运动公园

江戸崎總合運動公園

에도사키 종합 운동 공원

สวนเอโดซาคิโซโกอุนโดโคเอน

Công viên vận động tổng hợp Edosaki

Number of shots (approximately)12,000

烟花数量约12,000发

煙火發數約12000發

약 12,000발

จำนวนพลุประมาณ 12,000 นัด

12.000 phát

Festival Office : 0298-92-2000

稻敷夏祭实行委员会事务局: 0298-92-2000

2017稻敷夏祭執行委員會事務局: 029892-2000

이나시키 여름 축제 실행 위원회 사무국: 029892-2000

สำนักงานคณะกรรมการบริหารอินาชินัตสึมัตสึริ : 029892-2000

Văn phòng ban chấp hành tổ chức lễ hội mùa hè Inashiki : 029892-2000

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Kashima City Fireowrks Display (Kashima)

鹿嶋市烟花大会(鹿嶋市)

鹿嶋市煙火大會(鹿嶋市)

카시마시 불꽃 놀이(카시마시)

เทศกาลดอกไม้ไฟอำเภอคาชิมะ (อ.คาชิมะ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Kashima (Tp Kashima)

鹿嶋市花火大会

August 25th

8月25日

8月25日

8월 25일

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม

Ngày 25 tháng 8

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30~21:00

19:30 – 21:00

19h30~21h00

around Ofunatsu (Lake Kitaura)

大船津北浦湖上

大船津北浦湖上

오후나쓰 키타우라 호반 위

โอฟุนาทสึคิตะวุระ

Trên hồ Ofunatsu Kitaura

Number of shots (approximately)10,000

烟花数量约10,000发

煙火發數約10000發

약 10,000발

จำนวนพลุประมาณ 10,000 นัด

10.000 phát

Kashima Tourism Association : 0299-82-7730

鹿嶋市观光协会: 0299-82-7730

鹿嶋市觀光協會: 0299-82-7730

카시마시 관광협회 : 0299-82-7730

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคาชิมะ : 0299-82-7730

Hiệp hội du lịch thành phố Kashima : 0299-82-7730

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Kirasse Festival Fireworks Display (Kamisu)

Kirase祭烟花大会(神栖市)

奇拉些祭煙火大會(神栖市)

키랏세 축제 불꽃 놀이(카미스시)

เทศกาลดอกไม้ไฟคิรัดเซะมัตสึริ (อ.คามิซึ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Kirasse (Tp Kamisu)

きらっせ祭り花火大会

August 26th

8月26日

8月26日

8월 26일

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม

Ngày 26 tháng 8

20:00~20:45

20:00~20:45

20:00~20:45

20:00~20:45

20:00 – 20:45

20h00~20h45

around Hasaki Swimming Beach

波崎海水浴场周边

波崎海水浴場周邊

하자키 해수욕장 주변

บริเวณชายหาดฮะซาคิ

Xung quanh bãi biển Hasaki

8,000

约8,000发

約8,000發

약 8,000발

ประมาณ 8,000 นัด

8000 phát

Kamisu Tourism Association : 0479-26-3021

神栖市观光协会: 0479-26-3021

神栖市観光協会: 0479-26-3021

카미스시 관광협회: 0479-26-3021

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ : 0479-26-3021

Hiêp hội du lịch thành phố Kamisu : 0479-26-3021

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Kamisu Fireworks Display (Kamisu)

神栖烟花大会(神栖市)

神栖煙火大會(神栖市)

카미스 불꽃 대회(카미스시)

เทศกาลดอกไม้ไฟคามิซึ (อ.คามิซึ)

Lễ hội bắn pháo hoa ở Kamisu (Tp Kamisu)

神栖花火大会

September 15th

9月15日

9月15日

9월15일

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน

Ngày 15 tháng 9

19:00~20:00

19:00~20:00

19:00~20:00

19:00~20:00

19:00 – 20:00

19h00~20h00

Gonoike Green Park Athletic Stadium

神之池绿地田径竞技场

神之池綠地陸上競技場

고우노 연못 녹지 육상 경기장

บริเวณรอบสนามกรีฑา สวนโกโนะซึเคะอิเคะ เรียวคุจิ

Sân thi đấu điền kinh Gonoike

Number of shots (approximately)6,000

烟花数量约6,000发

煙火發數約6000發

약 6,000발

จำนวนพลุประมาณ 6,000 นัด

6000 phát

Kamisu Tourism Association :0479-26-3021

神栖市观光物产:0479-26-3021

神栖市觀光協會:0479-26-3021

카미스시 관광협회:0479-26-3021

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ : 0479-26-3021

Hiệp hội du lịch thành phố Kamisu

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

Tsukuchiura All Japan Fireworks Competition (Tsuchiura)

土浦全国烟花竞技大会(土浦市)

土浦全国煙火競技大會(土浦市)

쓰치우라 전국 불꽃놀이 경기대회(쓰치우라시)

การประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ (อ.ซึจิอุระ)

Lễ hội thi đấu bắn pháo hoa trên toàn quốc Tsuchiura (Tp Tsuchiura)

土浦全国花火競技大会

October 6th

10月6日

10月6日

10월6일

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม

Ngày 6 tháng 10

18:00~20:00

18:00~20:30

18:00~20:30

18:00~20:30

18:00 – 20:30

18:00~20:30

riverside of the Sakuragawa River (near Gakuen Ohashi Bridge)

樱川畔(学园大桥付近)

櫻川畔(学園大橋附近)

사쿠라 강변 (학원대교 부근)

ริมฝั่งแม่น้ำซากุระกาวะ (บริเวณกะคุเอนโอฮาชิ)

Bờ sông Sakuragawa (gần Gakuen Ohashi)

Number of shots (approximately)20,000

烟花数量约20,000发

煙火發數約20000發

약 20,000발

จำนวนพลุประมาณ 20,000 นัด

20.000 phát

Fireworks Office : 029-826-1111(内線2705)

土浦全国烟花竞技大会实行委员会: 029-826-1111(内线2705)

土浦全國煙火競技大會執行委員會: 029-826-1111(内線2705)

쓰치우라 전국 불꽃 놀이 경기 대회 실행 위원회: 029-826-1111(내선2705)

คณะกรรมการบริหารการประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ : 029-826-1111(ติดต่อภายใน 2705)

Ủy ban điều hành cuộc thi bắn pháo hoa toàn quốc Tsuchiura: 029-826-1111 (Ext. 2705)

Web site

网址

網址

홈페이지

โฮมเพจ

Web site

If October 6th is predicted to be stormy weather, the event will be postponed and held on either 7th, 8th, 13th or 14th.

天气不好时,延期至10月7,8,13,14的任意一天。

天候不佳時,可能會延期至10月7,8,13,14日的任一天

악천후시는 10월 7,8,13,14일중 하루로 연기

ถ้าหากสภาพอากาศแปรปรวนจะเลื่อนเป็นวันที่ 7 8 13 14 ต.ค.

Khi thời tiết có mưa bão, sẽ hoãn lại vào bất kỳ ngày nào chẳng hạn như ngày 7, 8, 13, 14 tháng 10.